Vaziyet ve Makine Yerleşim Proje Çizimi

Konuyu Oluşturan : Değişim Danışmanlık Yorum Yok

İşletmelerin kurumsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için vergi mükellefi olmalarının yanı sıra içinde bulundukları yerel idareden de kanunda belirtilen sınıfa göre faaliyet konularının girdiği alanda, çalışma ruhsatı almaları gerekmektedir.

Yapılacak Çalışma Ruhsatı müracaatında hazırlanacak olan dosyadaki evraklardan birisidir, Makine Yerleşim Planıdır

Makine Yerleşim Planı, işletmenin faaliyetlerini sürdürürken kullanmakta olduğu makine ve ekipmanın teknik bir envanterinin Makine  Mühendisi tarafından çıkartılmasıdır. İlgili mülki idarenin istemiş olduğu teknik çerçeve ve ölçekte müracaat sahibi kişi veya tüzel kişiliğin kurulu olan makine parkı ile kurulu olan enerji gücü, işletmenin havalandırma oranı gibi parametreleri işletmenin krokisi üzerinde detaylı bir şekilde belirtilir.

Makine Mühendisi, yapacağı keşifle müracaat sahibinin işletmesinde gördüğü her türlü makine ve ekipmanı, belli ölçeğe sahip işletme planına işleyerek, kendisinden istenilen bilgileri değerlendirme makamına aktarır.

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?


Diğer Sitelerimiz