Vaziyet ve Makine Yerleşim Proje Çizimi

Konuyu Oluşturan : Değişim Danışmanlık Yorum Yok

İşletmelerin kurumsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için vergi mükellefi olmalarının yanı sıra içinde bulundukları yerel idareden de kanunda belirtilen sınıfa göre faaliyet konularının girdiği alanda, çalışma ruhsatı almaları gerekmektedir.

Yapılacak Çalışma Ruhsatı müracaatında hazırlanacak olan dosyadaki evraklardan birisidir, Makine Yerleşim Planıdır

Makine Yerleşim Planı, işletmenin faaliyetlerini sürdürürken kullanmakta olduğu makine ve ekipmanın teknik bir envanterinin Makine  Mühendisi tarafından çıkartılmasıdır. İlgili mülki idarenin istemiş olduğu teknik çerçeve ve ölçekte müracaat sahibi kişi veya tüzel kişiliğin kurulu olan makine parkı ile kurulu olan enerji gücü, işletmenin havalandırma oranı gibi parametreleri işletmenin krokisi üzerinde detaylı bir şekilde belirtilir.

Makine Mühendisi, yapacağı keşifle müracaat sahibinin işletmesinde gördüğü her türlü makine ve ekipmanı, belli ölçeğe sahip işletme planına işleyerek, kendisinden istenilen bilgileri değerlendirme makamına aktarır.

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?


Son Eklenen İçerikler

Dahilde işleme izni

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ  Fasıl-GTİP Eşya Adı 01-04 Tüm eşyalar 05 Tüm eşyalar (Bağırsak ...

Kapasite Raporu Baş

1- Kapasite İstek Formu: Kapasite istek formu 2 adet olarak düzenlenmeli, ...

İTO Kapasite Raporu

Kapasite raporu başvurusu için İTO kapasite raporu talep formu ( ...

Kapasite Raporu Tanz

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve ...

Kapasite Raporu İç

Oda üyesi olan, Sigortalı işçileriyle üretim yapan, Sigortalı işçi sayısı en ...

Diğer Sitelerimiz